Προετοιμασία

Ο αρχηγός μοιράζει τα μπαλόνια για το αγώνισμα της μπαλονοδρομίας ή της μπαλονοποτηρομαχίας.