Μπαλονοποτηρομαχίες

Μπαλονοποτηρομαχίες περιόδου Γυμνασίου: τα παιδιά κρατάνε από ένα ποτήρι με νερό και δεμένο στο πόδι ένα μπαλόνι. Αν χυθεί το νερό ή σκάσει το μπαλόνι, χάνουν!