Μπαλονοδρομίες

Στη γραμμή εκκίνησης για αγώνα μπαλονοδραμίας. Οι διαγωνιζόμενοι τρέχουν πετώντας το μπαλόνι και τερματίζοντας μαζί μ' αυτό. Αν πέσει στο έδαφος, χάνουν.