Μπαλοδρομία

Εντυπωσιακή γωνιακή λήψη από αγώνα μπαλοδρομίας (πηδήματα με τη μπάλα του μπάσκετ ανάμεσα στα πόδια).