Ποτηρομαχίες

Στις ποτηρομαχίες αυτές οι παίχτες κρατούν ένα ποτήρι, αλλά παίζουν με το ένα πόδι (κουτσό)!